Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad

wykorzystywania plików Cookies

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy Flora-Tools prowadzony pod adresem

www.floratools.pl przez Flora-Tools . Zawiera również informacje w zakresie

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Flora-TOOLS, NIP: 667-157-28-38 , REGON: 300428510 . (zwaną dalej „Administratorem”).
 2. Dane osobowe zbierane przez Flora-Tools za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane dalej RODO .

 1. Sklep Flora-Tools informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą

dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,

ofert marketingowych w formie Newslettera.

 1. Sklep internetowy Flora-Tools dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas

korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych

jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym Flora-Tools dane osobowe zbierane są w następujących

przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z

rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO (wykonanie umowy)

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.

 1. f) RODO
 2. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer

domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku

Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu

Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6

ust. 1 lit. a RODO).

 1. b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez

Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z

usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,

w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu

przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 2. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 3. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie

Sklepu Internetowego),

 1. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 2. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.
 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń

reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez

Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 • 5 PROFILOWANIE
 1. Sklep Internetowy Flora-Tools może korzystać z funkcji profilowania, które polega na

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić

czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty

preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 1. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich

sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg

uprawnień, takich jak:

 1. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna

art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w

tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Flora-Tools przetwarza jego dane w oparciu

o prawnie uzasadniony interes,

 1. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa

prawna art. 17 RODO

 1. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 2. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 3. h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 7 PLIKI COOKIES

1) Sklep Internetowy Flora-Tools używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj

urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w

nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z

wcześniej odwiedzonych witryn.

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w

szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 1. b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 1. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

 1. d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 2. e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 3. f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w

Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 1. a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla

pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 1. a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)

Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;

 1. b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 2. c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
 3. d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
 4. e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka

(czater.pl);

 1. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom

kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.

usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych

wiadomości tekstowych;

 1. f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
 3. h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego

opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania

o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy

kierować na adres Flora-Tools .

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.05.2021r .